ارسال چک لیست - پنجشنبه 21 دی 1396 - 9:46
آزمون موضوعی بخش کردن - جمعه 15 دی 1396 - 11:14
معرفی کتاب کارعلوم اول دبستان - شنبه 22 مهر 1396 - 9:30
وسایل دست ساز کمک آموزشی - چهارشنبه 12 مهر 1396 - 10:10
پیک نوروزی - شنبه 14 اسفند 1395 - 1:44
کاربرگ تدریس ژ و اُ استثنا - جمعه 06 اسفند 1395 - 7:38
کاربرگ تدریس چ - سه شنبه 03 اسفند 1395 - 8:52
کاربرگ تدریس هـ - جمعه 29 بهمن 1395 - 10:38
کاربرگ تدریس ج - دوشنبه 25 بهمن 1395 - 9:13
سناریوی تدریس جمع های ترکیبی - شنبه 23 بهمن 1395 - 10:57
پازل تدریس ل - پنجشنبه 14 بهمن 1395 - 1:18
پازل تدریس خ - پنجشنبه 14 بهمن 1395 - 11:47
تدریس ق - سه شنبه 05 بهمن 1395 - 7:35
آزمون های فارسی - شنبه 25 دی 1395 - 11:10
کاربرگ تدریس ف - یکشنبه 19 دی 1395 - 11:20
کاربرگ تمرین اِ - سه شنبه 14 دی 1395 - 10:45
کاربرگ تدریس کـ ک - شنبه 11 دی 1395 - 10:33
کاربرگ تدریس یـ ی - جمعه 10 دی 1395 - 9:56
تدریس اُ - شنبه 04 دی 1395 - 11:11
کاربرگ تدریس نشانه ی ش - پنجشنبه 02 دی 1395 - 9:21
تمرین بخش کردن - یکشنبه 28 آذر 1395 - 10:58
تدریس اِ - شنبه 27 آذر 1395 - 8:11
کاربرگ تدریس ز - دوشنبه 22 آذر 1395 - 10:56
کاربرگ تدریس ایـ یـ ی - جمعه 19 آذر 1395 - 8:35
کاربرگ تمرین نشانه ی او - سه شنبه 16 آذر 1395 - 6:57
تدریس نشانه ی ن - یکشنبه 14 آذر 1395 - 10:30
کاربرگ تدریس ر - جمعه 12 آذر 1395 - 7:45
کاربرگ تدریس نشانه ت - دوشنبه 08 آذر 1395 - 7:39
آزمونک مدادی کاغذی ریاضی - جمعه 05 آذر 1395 - 2:28
آزمون ریاضی تا پایان تم 6 - جمعه 05 آذر 1395 - 11:30
کاربرگ تدریس نشانه او - پنجشنبه 04 آذر 1395 - 9:57
آزمونک های علوم تا فصل دهم - دوشنبه 01 آذر 1395 - 9:51
تمرین نشانه ی د - یکشنبه 30 آبان 1395 - 10:53
کارت ترکیب صامت ومصوت تصویری - جمعه 28 آبان 1395 - 8:32
کاربرگ تدریس نشانه ی س - چهارشنبه 26 آبان 1395 - 7:48
تدریس نشانه مـ م - جمعه 21 آبان 1395 - 2:26
کاربرگ آغاز تدریس اَ - یکشنبه 16 آبان 1395 - 6:20
تدریس نشانه ی - جمعه 14 آبان 1395 - 10:16
تمرینات نشانه ی ب - چهارشنبه 12 آبان 1395 - 7:16
تمرین نشان آ - یکشنبه 09 آبان 1395 - 10:39
کاربرگ بـ ب برای شروع تدریس - پنجشنبه 06 آبان 1395 - 9:35
سنجش صوت آموزی نگاره ها - دوشنبه 03 آبان 1395 - 6:26
تدریس نشانه آ - جمعه 30 مهر 1395 - 1:29
تمرینات صوت آموزی نگاره ها - دوشنبه 26 مهر 1395 - 8:12
چک لیست فردی قرآن پایه اول - شنبه 24 مهر 1395 - 8:53
چک لیست فارسی کلی برای تمام پایه ها - شنبه 17 مهر 1395 - 10:20
چک لیست مهارت های زبان آموزی - جمعه 16 مهر 1395 - 8:23
چک لیست فردی-کلی علوم - پنجشنبه 15 مهر 1395 - 12:48
دفتر دست ورزی - جمعه 09 مهر 1395 - 9:11
تمرینات مربوط به نگاره ها - یکشنبه 04 مهر 1395 - 6:14