کاربرگ نشانه ی یـ ی - پنجشنبه 10 دی 1394 - 10:39
کاربرگ نشانه ی ش - سه شنبه 08 دی 1394 - 11:27
نمونه تمرین جمع - یکشنبه 06 دی 1394 - 8:13
تمرین نشانه ی ایـ با کلمات هم آغاز - پنجشنبه 03 دی 1394 - 8:01
آزمونک فارسی تا نشانه ی ت - چهارشنبه 02 دی 1394 - 9:58
کاربرگ نشانه ی اِ ِ ه ـه - سه شنبه 01 دی 1394 - 7:28
آزمون موضوعی ریاضی مقایسه ی اعداد - چهارشنبه 25 آذر 1394 - 11:10
آزمون موضوعی جمع - سه شنبه 24 آذر 1394 - 5:46
کاربرگ نشانه ی ز - دوشنبه 23 آذر 1394 - 8:41
آزمون موضوعی ریاضی تفریق - چهارشنبه 18 آذر 1394 - 10:27
کاربرگ نشانه ی ایـ یـ ی ای - سه شنبه 17 آذر 1394 - 7:19
آزمون موضوعی ریاضی عددنویسی اعداد10تا100 - یکشنبه 15 آذر 1394 - 8:34
آزمون موضوعی ریاضی اعداد0 تا10 - شنبه 14 آذر 1394 - 5:56
کاربرگ نشانه ی نـ ن - جمعه 13 آذر 1394 - 7:16
متنی زیبا از مریم جنتی - پنجشنبه 12 آذر 1394 - 8:06
چک لیست تمام دروس اول ودوم - پنجشنبه 12 آذر 1394 - 1:36
تسلیت اربعین حسینی - سه شنبه 10 آذر 1394 - 6:30
کاربرگ نشانه ی ر - دوشنبه 09 آذر 1394 - 4:54
آزمون موضوعی ریاضی اندازه گیری - یکشنبه 08 آذر 1394 - 7:53
کاربرگ نشانه ی تـ ت - جمعه 06 آذر 1394 - 11:28
آزمون موضوعی ریاضی شناخت واستفاده از چوب خط - سه شنبه 03 آذر 1394 - 6:22
کاربرگ نشانه ی او و - دوشنبه 02 آذر 1394 - 5:33
آزمون موضوعی ریاضی موقعیت یابی - جمعه 29 آبان 1394 - 10:40
کاربرگ نشانه ی سـ س - پنجشنبه 28 آبان 1394 - 10:18
آزمون موضوعی ریاضی مربعات شگفت انگیز - سه شنبه 26 آبان 1394 - 6:33
آزمون موضوعی ریاضی - دوشنبه 25 آبان 1394 - 8:59
جشنواره تدریس پژوهش محور - شنبه 23 آبان 1394 - 7:04
راهکارهای تقویت حافظه ی دیداری وشنیداری - پنجشنبه 21 آبان 1394 - 1:15
کاربرگ نشانه ی مـ م - چهارشنبه 20 آبان 1394 - 5:23
آزمون ریاضی تا تم 5 - دوشنبه 18 آبان 1394 - 9:02
بخش دوم از کاربرگ نشانه ی د - شنبه 16 آبان 1394 - 6:21
کاربرگ نشانه ی د بخش اول - پنجشنبه 14 آبان 1394 - 2:38
پازل نشانه ی اَ َ - سه شنبه 12 آبان 1394 - 10:02
جدول ترکیب صامت ومصوت ها - دوشنبه 11 آبان 1394 - 5:52
کاربرگ نشانه ی اَ َ - یکشنبه 10 آبان 1394 - 9:36
کاربرگ ریاضی چوب خط و سودوکو - شنبه 09 آبان 1394 - 9:16
کاربرگ نشانه ی بـ ب - پنجشنبه 07 آبان 1394 - 9:33
تدریس نشانه ی آ ا - سه شنبه 05 آبان 1394 - 2:21
تمرین نشانه های (1) صدای آ ا - یکشنبه 03 آبان 1394 - 8:45
آزمون عملکردی علوم (سایه ها) - شنبه 02 آبان 1394 - 9:07
آزمون بخش کردن در نگاره ها - جمعه 24 مهر 1394 - 10:26
تسلیت ایام عزاداری ماه محرم - پنجشنبه 23 مهر 1394 - 12:55
آزمون مرور صوت آموزی نگاره ها - چهارشنبه 22 مهر 1394 - 9:47
آزمون مدادی کاغذی تم 1و2 ریاضی - سه شنبه 21 مهر 1394 - 9:23
تمرین ریاضی - دوشنبه 20 مهر 1394 - 9:50
کاربرگ شماره 3 ریاضی آمادگی برای رسم اشکال هندسی با دست - جمعه 17 مهر 1394 - 12:33
تبریک روز جهانی کودک - پنجشنبه 16 مهر 1394 - 4:52
تکلیف صوت آموزی وبخش کردن نگاره ها - دوشنبه 13 مهر 1394 - 10:34
کاربرگ شماره 2 ریاضی شمارش تا5 - شنبه 11 مهر 1394 - 7:38
تکلیف صوت آموزی شماره 4 - جمعه 10 مهر 1394 - 9:37